Toelichting

Op deze website vindt u snel een overzicht van alle attracties en bezienswaardigheden per gemeente, hierna te noemen “objecten”, met een
permanent karakter en die het gehele jaar of een groot gedeelte daarvan te bezichtigen dan wel te bezoeken zijn.
Daarnaast zijn er diverse wetenswaardigheden opgenomen die van de betreffende gemeente mogelijk relevante informatie bevatten

Door de cursor op een marker te zetten, wordt aangegeven welke gemeente het betreft en wordt tevens vermeld hoeveel objecten in de betreffende gemeente zijn opgenomen. Ook is het mogelijk, door in de URL balk, achter eropuitinfo.nl, een /  te plaatsen plus de naam van de gezochte gemeente.
Indien u een gemeente aanklikt, kunt u op de naam of het gemeente-wapen klikken waardoor u op de Wikipedia pagina van de betreffende gemeente komt.
Bij de indeling van de diverse categorieën is getracht een zo duidelijke en aantrekkelijk mogelijk overzicht te te verkrijgen, waarbij in de meeste gevallen de plaatsnaam bepalend voor de volgorde is. In een enkele rubriek is dit niet mogelijk, omdat ze bv. grensoverschrijdend zijn.

Vanaf het gepubliceerde object is er een link met de betreffende website, waarbij dient te worden opgemerkt, dat niet in alle gevallen deze mogelijkheid voorhanden is. In een dergelijk geval wordt er een link gelegd met een andere informatiebron zoals b.v. een database of wikipedia.