Toelichting

Op deze website vindt u snel een overzicht van alle attracties en bezienswaardigheden per gemeente, hierna te noemen “objecten”, met een
permanent karakter en die het gehele jaar of een groot gedeelte daarvan te bezichtigen dan wel te bezoeken zijn.

Door de cursor op een marker te zetten, wordt aangegeven welke gemeente het betreft en tevens vermeld hoeveel objecten in de betreffende gemeente zijn opgenomen.
Indien u een gemeente aanklikt, kunt u op de naam of het wapen klikken waardoor u op de Wikipedia pagina van de betreffende gemeente komt.
Deze pagina’s bevatten over het algemeen veel informatie.

Bij de vermelding van de objecten is uitgegaan van een alfabetische volgorde van de categorie, indien van toepassing volgt de alfabetische volgorde van de sub-categorie.  In beide gevallen zal de alfabetische volgorde van de plaatsnaam bepalend zijn voor de volgorde, zodra er in een bepaalde plaats meer objecten worden opgenomen zal de naam van het object de volgorde bepalen.

 1. Attractieparken
 2. Bezienswaardigheden
  1. a. Bezoektuinen – Parken
  2. b. Diverse Bouwwerken
  3. c. Kerken
  4. d. Molens
 3. Dierentuinen
 4. Diversen
 5. Galeries – Musea
 6. Kastelen – Landgoederen
  maar ook;  Borgen – Burchten – Havezates – States
 7. Kinderattracties
 8. Kunst en Cultuur
 9. Monumenten
 10. Natuurgebieden – Landstreken
 11. Mus. Spoorlijnen – Rondvaarten etc.
 12. Stadswandelingen

De omschrijving van de diverse rubrieken is slechts als samenvatting bedoelt en omvat een veel ruimer begrip dan is aangegeven, b.v. bij Natuurgebieden worden ook Landstreken en gebieden, al dan niet grensoverschrijdend, weergegeven, zoals b.v de Veluwe en de Hondsrug en dus ook indien ze  in meerdere gemeenten voorkomen.

Vanaf het gepubliceerde object is er een link met een website van het object, waarbij dient te worden opgemerkt, dat niet in alle gevallen deze mogelijkheid voorhanden is. In een dergelijk geval wordt er een link gelegd met een andere informatiebron of b.v. een database of wikipedia.