Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de webpagina(’s) te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Eropuitinfo.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website. Eropuitinfo.nl geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Eropuitinfo.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van deze site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Eropuitinfo.nl worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Eropuitinfo.nl en Eropuitinfo.nl is dus op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, bij verlies van data, ook indien dit verlies van gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door het gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar wordt gesteld.

Gebruiker zal Eropuitinfo.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.